Begraven van een doodgeboren kind (foetus) of baby

Begraven van een doodgeboren kind (foetus) of baby

BIBIN maakt het mogelijk om een doodgeboren kind (foetus) te begraven. Ook hebt u de mogelijkheid om een baby te begraven die na de geboorte komt te overlijden.

Wat moet u doen
Ouders zijn verplicht om aangifte te doen van de geboorte van het kind wanneer deze na een zwangerschap van minimaal 24 weken dood wordt geboren. Dit staat in de Wet op Lijkbezorging. U dient hiervan aangifte te doen bij de Burgerlijke Stand in de gemeente waar de bevalling plaatsvond. De aangifte kan door de vader of moeder worden gedaan. Mocht u vanwege persoonlijke omstandigheden de aangifte niet kunnen doen, dan mag u de aangifte ook laten doen door het ziekenhuis of een uitvaartverzorger. Na de aangifte ontvangt u een ‘verlof tot begraven' van de gemeente. De gemeente maakt, wanneer een kindje dood wordt geboren, altijd een ‘akte van een levenloos geboren kind' op. Ook wanneer de zwangerschap korter dan 24 weken duurde. Deze akte komt in het overlijdensregister van de gemeente. Bij het opmaken van de akte wordt onderscheidt gemaakt tussen of het kindje dood is geboren of kort na de geboorte is overleden. Heeft uw kindje even geleefd, dan wordt er niet alleen een overlijdensakte in het overlijdensregister opgenomen, maar ook een geboorteakte in het geboorteregister.

Aanvragen van een begrafenis Via ons portaal kunt u een aanvraag doen voor het begraven van een foetus of baby.

Is het foetus maximaal 24 weken oud?


Vul hieronder de gegevens in

Gegevens van de overledene

Samenvatting
Het totale bedrag bedraagt: € 535,-